Tiskel DS Chmura

Czy ta usługa jest odpowiednia dla mojej korporacji?

  • Masz korporację, w której jest mniej niż 100 taksówek
  • Nie chcesz inwestować w sprzęt oraz ponosić kosztów utrzymania biura
  • Chcesz założyć własną korporację, ale nie masz wielu środków na inwestycję

Jak to działa?

Tiskel DS Chmura jest rozwiązaniem, w którym aplikacja Serwera działa na komputerach (serwerach) Tiskel. Terminale taksówkarskie łączą się bezpośrednio z serwerami Tiskel. Operator Dyspozytorni pracuje na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną aplikacją dyspozytorską.

Profesjonalna centrala telefoniczna Asterisk uruchomiona jest również na serwerach Tiskel, gdzie odbywa się sterowanie ruchem połączeń przychodzących i wychodzących. Operator Dyspozytorni może odbierać oraz wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą zwykłego komputera lub telefonu VOIP.

Najważniejsze różnice względem wersji Standard

  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania korporacji poprzez rezygnację ze stacjonarnego biura
  • Obniżenie kosztów wdrożenia Systemu Tiskel o koszty serwera, centrali telefonicznej oraz łącza internetowego ze stałym IP
  • Uproszczone wdrożenie. Brak konieczności konfiguracji sieci LAN w korporacji