Tiskel DS Pro

Czy ta usługa jest odpowiednia dla mojej korporacji?

  • Poszukujesz stabilnego serwera obsługującego dużą liczbę taksówek
  • Wymagasz wysokiej niezawodności
  • Potrzebujesz dedykowanej konfiguracji centrali telefonicznej

Jak to działa?

W rozwiązaniu Standard aplikacja Serwera uruchomiona jest na komputerze znajdującym się w siedzibie Klienta. Operatorzy Dyspozytorni pracują na komputerach połączonych z serwerem w lokalnej sieci LAN lub zdalnie za pośrednictwem sieci Internet.

Rozwiązanie to dopuszcza wiele konfiguracji centrali telefonicznych. Aplikacja Serwera przygotowana jest do współpracy z centralami telefonicznymi wielu producentów (zobacz więcej).

Najważniejsze różnice względem wersji Tiskel DS Chmura

  • Możliwość rozbudowanej konfiguracji systemu na życzenie Klienta
  • Możliwość zastosowania lustrzanych serwerów zapasowych