Wybrane referencje

EkoTaxi, Warszawa

400 pojazdów

Podstawowe oczekiwanie klienta, to usprawnienie procesu przyjmowania zleceń. Wybrane czynniki utrudniające dotychczasowe prowadzenie firmy:
  • Brak wiedzy o dokładnej pozycji kierowcy na mapie miasta
  • Logowanie kierowców w nieodpowiednich strefach
  • Długotrwały proces przyjmowania zleceń (ok 45 sekund na zlecenie)
Wdrożenie Systemu Tiskel pozwoliło zwiększyć kontrolę nad kierowcami oraz realizowanymi zleceniami. Skutecznie zredukowano czas przyjmowania zlecenia z 45 do 7-10 sekund.

Radio Taxi Serc, Wrocław

170 pojazdów

Najważniejszym wymaganiem Klienta było wprowadzenie systemu obsługi zleceń umożliwiającego rezygnację z dotychczas używanej, tradycyjnej infrastruktury radiowej. Dodatkowo przedstawiono poniższe problemy do rozwiązania:
  • Wysokie koszty zatrudniania nowych kierowców
  • Pomyłkowe logowanie kierowców w nieodpowiednich rejonach
  • Czasochłonna obsługa zleceń czytanych, zleceń do których system nie przydzielił taksówki
  • Czasochłonne powiadamianie klientów o oczekującej taksówce
Wdrożenie Systemu Tiskel spełniło oczekiwania Klienta. Transmisja danych z użyciem sieci operatorów komórkowych zastąpiła dotychczasową infrastrukturę radiową. Dzięki temu, na koszt zatrudnienia nowego pracownika składa się jedynie koszt urządzenia oraz transmisji danych. Logowanie kierowców w rejonach odbywa się automatycznie, z użyciem systemu GPS. Precyzyjne określanie pozycji pojazdu wyeliminowało sporne sytuacje w firmie.

Wdrożenie Systemu Tiskel pozwoliło, pomijając sytuacje wyjątkowe, zupełnie wyeliminować problem zleceń czytanych. Dzięki wprowadzonemu mechanizmowi giełdy, dyspozytorzy mogą teraz pracować efektywniej. Mając na uwadze zmienną sytuację w mieście, System na bieżąco monitoruje mapę pojazdów. Automatycznie wydaje zlecenia, które początkowo nie zostały przydzielone żadnemu kierowcy (zobacz więcej).

Efektywność pracy dyspozytorów podniesiono również poprzez uruchomienie automatycznego powiadamiania klientów o oczekującej taksówce (zobacz więcej).

Wybrani Klienci

Tele-Taxi, Ruda Śląska

Express Taxi, Bydgoszcz

Radio Taxi Rzeszów, Rzeszów

Naj Taxi, Olsztyn

MPT, Białystok

Gama Taxi, Inowrocław

Royal Taxi, Wrocław

Szachownica, Wrocław