Dyspozytornia, wymagania, opis techniczny

Opis

Aplikacja Dyspozytorska jest narzędziem wykorzystywanym przez operatora dyspozytorni w codziennej pracy. Podstawowym zadaniem aplikacji jest umożliwienie operatorowi dodawanie nowych zleceń, zarządzanie bieżącymi zleceniami, oraz przegląd zleceń archiwalnych. Aplikacja umożliwia ciągły monitoring sytuacji w korporacji, pozycję taksówek można śledzić bezpośrednio na mapie albo wykorzystując tabelę rejonów.

System zaprojektowany jest w ten sposób, aby minimalizować zadania jakie musi wykonywać dyspozytor. Zlecenia raz przyjęte do systemu są obsługiwane automatycznie, w zależności od danej sytuacji w korporacji i stanu realizacji zlecenia system potrafi między innymi automatycznie wybrać wolną taksówkę i wysłać ją do zlecenia, wybrać taksówkę zastępczą gdy nastąpi taka potrzeba itp. Dyspozytor podejmuje akcję dopiero w sytuacji awaryjnej np. zlecenie zbyt długo oczekuje na wolną taksówkę lub też klient rezygnuje z taksówki albo zmienia szczegóły zlecenia. Aplikacja umożliwia dyspozytorowi karanie lub nagradzania poszczególnych taksówkarzy poprzez zmianę miejsca w kolejce do zlecenia lub blokowanie Terminala. Dyspozytor ma też możliwość chwilowej zmiany reguł przydzielania zleceń w danym rejonie np. w sytuacji gdy w którymś rejonie są korki, albo inne trudności. System potrafi w takim przypadku zmienić reguły przydzielania taksówek do zlecenia.

Każdy z pracowników Dyspozytorni ma w systemie przydzielony własny login i hasło, którego używa podczas uruchamiania aplikacji. System dzięki temu potrafi monitorować czas pracy danego pracownika, przyjmowane przez niego zlecenia lub też podejmowane akcje.

Wymagania

  • Komputer PC (Intel Core Duo, 1GB RAM)
  • Dostęp do Internetu (min. 2 Mb/s)
  • System operacyjny (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux)

Galeria