Wdrożenie, kolejne etapy

Instalacja oprogramowania

W zależności od wybranej wersji proces instalacji składa się z poniższych kroków:

Tiskel DS Chmura

Tiskel DS Pro

Instalacja aplikacji Serwera nd*
Instalacja bazy danych nd
Konfiguracja sieci LAN wewnątrz korporacji nd
Instalacja aplikacji Dyspozytorni
Instalacja aplikacji Terminala na smartphone'ie/tablecie
*nd - nie dotyczy. Wyróżnione operacje realizowane są na serwerach Tiskel.

Na każdym etapie możesz liczyć z naszej strony na pomoc techniczną.

Mapa

System nie wymaga tworzenia wektorowej ani tablicowej mapy miasta. System dostarczany jest z gotową mapą przygotowywaną na podstawie danych z OSM (OpenStreetMap). [Więcej]

Podział miasta na rejony

Do dzielenia miasta na rejony wykorzystuje się wygodny, graficzny edytor. Rejony wprowadza się oraz modyfikuje poprzez rysowanie na mapie wielokątów.

Wprowadzenie danych o kierowcach

Do systemu wprowadza się dane kierowców oraz przypisuje im wybrane preferencje uwzględnianie przy wyznaczaniu taksówki do zlecenia. Preferencje można samodzielnie definiować w systemie.

Każdemu taksówkarzowi przypisywany jest numer identyfikacyjny wewnątrz korporacji tzw. numer wywoławczy. Ponadto każdemu taksówkarzowi przydzielany jest numer licencji służący do logowania do systemu.

Wprowadzenie danych o pracownikach

Do systemu wprowadza się dane pracowników dyspozytorni. Każdy pracownik otrzymuje swój login i hasło.

Uruchomienie

Po instalacji aplikacji Terminala w urządzeniu kierowcy, wprowadza się przydzielony mu wcześniej numer licencji i urządzenie jest gotowe do pracy.

Pracownik dyspozytorni podczas rozpoczynania pracy wprowadza swój login i hasło. Po prawidłowym zalogowaniu Dyspozytornia jest gotowa do pracy.