Terminal, funkcjonalność
Ładowanie multimediów...

Stany Terminala

Stan Terminala (taksówki) ustawia kierowca. Stany Terminala odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje, w których może znaleźć się kierowca. Ich główne zastosowanie to informacja dla Systemu o gotowości taksówkarza do realizacji zlecenia oraz orientacyjne dane dla pracowników Dyspozytorni.

Przyjmowanie zleceń

Nowe zlecenie sygnalizowane jest w Terminalu wyraźnym dźwiękiem oraz wibracją urządzenia. Kierowca ma z góry określony czas na decyzję o przyjęciu zlecenia. Po upływie tego czasu System dokonuje kolejnej selekcji z pominięciem kierowcy, który nie przyjął zlecenia.
Przyjęcie zlecenia do realizacji powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji niezbędnych do wykonania kursu.

Anulowanie zlecenia

Anulowanie zlecenia ma miejsce gdy taksówkarz przyjął zlecenie do realizacji ale z różnych powodów chce z niego zrezygnować. Taksówkarz ma możliwość anulowania zlecenia poprzez Terminal. Każda prośba o anulowanie zlecenia musi być potwierdzona przez operatora Dyspozytorni.

Podgląd taksówek w rejonach

Informacje o kolejnych rejonach prezentowane są w postaci listy. Szczegółowe informacje o konkretnym rejonie można wyświetlić poprzez kliknięcie w ten rejon. Prezentowane są wtedy wszystkie taksówki, które się w nim znajdują. Taksówki sortowane są w kolejności wysyłania do zlecenia.

Bezpieczeństwo

Kierowca w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ma możliwość wezwania pomocy. Może uruchomić "cichy alarm" poprzez Terminal. Pozostali taksówkarze otrzymują stosowną informację wraz z numerem bocznym zagrożonego kierowcy. Również operator Dyspozytorni otrzymuje informację o zaistniałej sytuacji. Może on sprawdzić na mapie gdzie znajduje się taksówkarz i podjąć dalsze kroki.

Blokowanie taksówki

Operator Dyspozytorni ma możliwość zablokowania Terminala. W konsekwencji Terminal zostaje automatycznie przeniesiony w stan Dom. Niektóre funkcjonalności zostają wówczas ograniczone. Zgłoszenie do zlecenia z giełdy zostanie przez Serwer zignorowane. Próba zmiany stanu na inny nie powiedzie się, skutkuje jedynie wyświetleniem informacji o blokadzie Terminala oraz czasie jej obowiązywania.

Ze względów bezpieczeństwa kierowca, którego Terminal jest zablokowany, utrzymuje komunikację z Serwerem, przesyła dane o położeniu - jest widoczny na mapie. Nadal ma możliwość zgłoszenia alarmu i poproszenia o pomoc.
Ładowanie multimediów...