System obsługi zleceń bezgotówkowych

Czym jest Cab4You Voucher?

System obsługi zleceń bezgotówkowych umożliwiający wygodny sposób rozliczania przejazdów z firmami taksówkowymi.

Do kogo adresowane jest rozwiązanie?

 • Do firm taxi, które szukają kontroli nad zarządzaniem przejazdami bezgotówkowymi swoich klientów.
 • Do firm taxi, które pragną zrezygnować z uciążliwej, papierowej formy rozliczeń zleceń bezgotówkowych na rzecz rozwiązań cyfrowych.

Jak to działa?

Twoja firma ustala z klientem warunki współpracy dotyczącej przejazdów bezgotówkowych. Określa się liczbę możliwych do wykorzystania przez pracowników kont oraz odpowiadających im limitów. Po ustaleniu limitów wykorzystania wybranego konta system Cab4You Voucher zadba o to, żeby nie został przekroczony budżet na przejazdy. Po zatwierdzeniu współpracy przez obydwie strony Twój klient otrzymuje plastikowe karty. Każdorazowe jej użycie przez pracownika klienta będzie archiwizowane w systemie oraz widoczne w zestawieniach. Jakie są najważniejsze korzyści?
 • Rezygnacja z comiesięcznych uciążliwych rozliczeń ręcznie wypisywanych voucherów
 • Dostęp do systemu z poziomu strony internetowej (www.voucher.cab4you.pl)
 • Automatycznie generowane zestawienia dzienne, tygodniowe i roczne
 • Wgląd w bieżące raporty przedstawiające użycia kont
 • Zdalna kontrola klienta nad kartami poprzez blokowanie, zawieszanie oraz edytowanie limitów
 • Obszerne możliwości konfiguracji użycia kart (limity ilościowe, kwotowe i czasowe)
 • Eleganckie, jednorazowe grzecznościowe bony, które klient w elektronicznej formie może przekazywać swoim pracownikom lub odwiedzającym go delegacjom
 • Bezpieczne transakcje zatwierdzane pinem
 • Szczegółowe archiwum zrealizowanych zleceń. Podgląd trasy przejazdu na mapie

Wybrane widoki systemu

Metody płatności

Karta bezgotówkowa Cab4You Voucher

Jest to plastikowa karta wielorazowego użytku. Karta jest przypisana do konta płatniczego. Taksówkarz skanuje kartę terminalem w taksówce, po wpisaniu kwoty za kurs użytkownik musi potwierdzić płatność kodem PIN.Podczas generowania konta można wybrać czy płatności za przejazdy z nim powiązane mają być potwierdzane numerem PIN.

Jednorazowy hasło

Klient, po wejściu do pojazdu, podaje łatwe do zapamiętania hasło (np. ania123) zamiast okazania kierowcy plastikowej karty.

Jednorazowy bon na przejazd

Bon dostępny jest w formie papierowego wydruku, który należy przedstawić taksówkarzowi do zeskanowania. Płatność potwierdza się numerem PIN dostępnym na wydruku.

Zamówienie telefoniczne ze zdefiniowanego numeru telefonu

Do konta płatniczego lub szczegółów profilu pracownika można przypisać numer telefonu. Podczas gdy klient dzwoni do korporacji taxi ze wskazanego numeru telefonu, może na etapie zamawiania taksówki poinformować dyspozytora, że przejazd będzie bezgotówkowy. Dyspozytor ma wgląd w konta przypisane do danego numeru telefonu, więc klient może wskazać, które z nich ma zostać obciążone. Pod koniec kursu taksówkarz poprosi klienta o potwierdzenie płatności numerem PIN przypisanym do danego konta.

Zamówienie taksówki z aplikacji mobilnej CAB4YOU

Jeśli użytkownik zamawia taksówkę bezpośrednio z aplikacji mobilnej CAB4YOU, może na etapie składania zamówienia zdecydować, którym kontem płatniczym chce zapłacić. Jeśli użytkownik nie zamawia taksówki z aplikacji, może wykorzystać ją do wyboru konta i pokazania taksówkarzowi kodu do zeskanowania. Pod koniec kursu taksówkarz poprosi użytkownika o potwierdzenie płatności numerem PIN przypisanym do danego konta.